Как по английски я обычно не имею завтрака?

Как по английски я обычно не имею завтрака?