Почему крестьянам не удалось добраться до иерусалима а феодалы достигли цели

почему крестьянам не удалось добраться до иерусалима а феодалы достигли цели

 • Начало крестовым походам было положено папами, которые номинально считались предводителями всех предприятий такого рода. Папы и другие вдохновители движения пообещали небесные и земные награды всем тем, кто подвергнет свою жизнь опасности ради святого дела. Кампания по привлечению добровольцев оказалась особенно успешной благодаря религиозному рвению, которое царило тогда в Европе. Какими бы ни были личные мотивы для участия (а во многих случаях они играли существеннейшую роль), воины Христовы были уверены в том, что сражаются за правое дело

Площадь 12га. Ипподром занимает 3/4 этой площади. остальную площадь занимает конюшня и другие постройки. причем конюшня в 2раза больше других построек

Площадь 12га .Ипподром занимает 3/4 этой площади .остальную площадь занимает конюшня и другие постройки.причем конюшня в 2раза больше других построек.Сколько аров занимает конюшня?

  Составим и решим уравнение:

  х=1

  2х (га) — конюшни

  2) 12-9=3 (га) — занимают конюшни и другие постройки

  Если x (га) — другие постройки, то

  3х=3

 • 1) 12*3:4=9 (га) — занимает ипподром

  х+2х=3

  1) 1*2=2(га) — занимают конюшни

  Ответ: 200 аров


 • 2га=200 аров


  1(га) — занимают другие постройки

  1га=100 аров

Запиги каждое число в виде произведения двух взаимно простых чисел: а 6=_*_ 12=_*_14=_*_ г 28=_*_36=_*_38=_*_

Запиги каждое число в виде произведения двух взаимно простых  чисел:

 

 

а)  6=___*____        

 

12=____*____

14=____*____

 

г) 28=___*___

36=____*____

38=____*___

 б) 18=___*-___

15=____*____

20=____*___

 

д) 30=___*__

22=___*__
84=___*___

 

в) 21=___*___

24=___*__

26=___*___

 

е) 35=__*__
34=___*__

42=___*___

Помошите 

   

  12 = 4 * 3

  22 = 2 * 11

   

  г) 28 = 7 * 4

  14 = 2 * 7

   

  б)18 = 2 * 9

  36 = 4 * 9

  в) 21 = 7 * 3

   

  34  = 17 * 2

  15 = 3 * 5

  26 = 2 * 13

   

 • Взаимно простые числа — не имеющие общих делителей, тогда иеем:

  42 = 7 * 6

  а) 6 = 2 * 3

  20 = 4 * 5

   

  38 = 2 * 19

  84 = 7 * 12

  е) 35 = 5 * 7

  д) 30 = 6 * 5

  24 = 8 * 3

Допоможіть будь ласка!= Дати хаарктеристикуобразу Фауста за творчості Гете «Фауст»

допоможіть будь ласка!!=) Дати хаарктеристикуобразу Фауста (за творчості Гете «Фауст» )

 • Фауст. Назва походить від латинського слова faustus — щасливий, щасливий. Образ Ф. супроводжував Гете все життя, первісний начерк трагедії «Прафауст» відноситься до 1773-1775 рр..; Трагедія в цілому була завершена в 1831 р. (останні поправки були зроблені Гете незадовго до смерті, в 1882 р.). У міру того як просувалася робота над трагедією, образ Ф. набував все більш грандіозне філософський вимір. В остаточному варіанті трагедії Ф. виступає як представник всього людства, його невгамовної спраги життя, волі до знання, творення і творчості. Надзвичайні масштаби майбутньої драми з’ясовуються вже в «Пролозі на небі», де за душу Ф. починають суперечку небеса і пекло. Господь Бог і Мефістофель. Гете сам відзначав схожість цього прологу з біблійної «Книгою Іова», де про душу Іова сперечаються Бог і сатана. Протягом всієї трагедії Ф. проходить через ряд метаморфоз. У першій частині постає Ф., великодосвідчений вчений і мудрець епохи Реформації, який оволодів всіма науками свого часу, але глибоко розчарувався в книжковому знанні. Він хоче осягнути «всесвіту внутрішній зв’язок». Але саме цього не може дати абстрактна наука. Ф. тісно в своїй робочій кімнаті, він пристрасно рветься до людей, до живої природи. Ми бачимо його на прогулянці, серед простолюду, і в спілкуванні з природою (сцена «Біля воріт»): на цих прогулянках Ф. супроводжує Вагнер, його педантичний, обмежений учень. Тема «Ф. і природа »- одна з ключових тем всього твору. Ф. — людина сильних, титанічних поривань (не випадково його образ так захоплював Гете в юності, коли він працював над трагедіями «Прометей» і «Магомет»). Саме безмежна пристрасть Ф. до оволодіння таємницями природи, до знання, до осягнення світу і людей змушує Ф. погодитися на договір з Мефістофелем. Головна риса Ф. — вічний неспокій, тому він висуває особлива умова договору: рис виграє лише у тому випадку, якщо Ф. побажає «зупинити мить». Але Ф. впевнений, що цього ніколи не буде. Відтепер Ф. належить пройти через ряд спокус і чуттєвих спокус. Спочатку — це груба пиятика в винарні Аербаха. Потім чарівний напій, виготовлений на кухні відьми, повертає йому молодість і юний нестримний запал. Одне з найважливіших подій першої частини — зустріч Ф. з Маргаритою. Любов до цієї юної дівчини перетворює і безмірно збагачує Ф., вперше після безплідних самотніх умствованій в ньому пробуджується проста людяність. Однак світ Маргарити дуже вузький для Ф., і в його душі виникає трагічне роздвоєння. Пристрасть до Маргарити і підступи Мефістофеля ведуть Ф. до тяжких злочинів: він винен у загибелі матері Маргарити і вбивстві її брата Валентина. Після цього Ф. змушений зі своїм супутником втекти з міста; Мефістофель залучає його в розгнузданий шабаш сатанинських сил («Вальпургієва ніч»). Однак і в цей критичний момент, коли Ф., здавалося б, заплутався в тяжких гріхах, його воля до добра виявляється сильнішим. Каяття у скоєному, безмірне співчуття до Маргарити в якійсь мірі очищають його душу, він робить відчайдушну, хоча і безнадійну спробу визволити Маргариту з в’язниці. Друга частина «Фауста» помітно відрізняється від першої; образ Ф. знаходить тут принципово новий сенс. Гете неодноразово підкреслював, що Ф. не тільки є героєм твору в звичайному сенсі слова, його образ необхідний для розуміння єдності трагедії. Все більше розширюються — в порівнянні з першою частиною — сфери діяльності Ф.: це і державна діяльність, і філософські суперечки, і занурення в світ споконвічних еллінських переказів і міфів, грецької краси і, нарешті, невтомний творчий працю, відвойовувати нові землі біля моря. Прагнення Гете охопити у другій частині величезний проміжок історії — від античності до першої чверті XIX в. — Змушує його постійно вдаватися до алегорій. Працюючи над другою частиною, Гете в жовтні 1826 р. повідомляв В. Гумбольдта, що вона охоплює «три тисячі років, від падіння Трої до взяття Міссолунгі» (міста, де помер Байрон).

В какой среде обитают малощетинковые черви ? приведите примеры

в какой среде обитают малощетинковые черви ? приведите примеры

   

 • В основном они обитают в почве, но некоторые выди населяют пресные и солоноватые водоёмы!

  2)      К почвенным олигохетам относятся дождевые черви. Потребляя гниющие остатки растений. Навоз, органику грунта, они превращают их в неорганические соединения, используемые растениями.

 • 1)      Пресноводные олигохеты в загрязненных водоемах составляют 60% массы всех живых существ. Потребляя органику, они очищают воду, а сами являются отличным кормом для рыб.

 • Малощетинковые черви — олигохеты-  обитают лишь в пресных водах и в почве. У них исчезли усики и пальпы на головных лопастях. Исчезли ипараподии, они вернулись к «червеобразному движению». Щетинки остались. Глаз нет, но свет чувствуют и стремятся от него уйти. Гермафродиты. Размеры варьируют от долей миллиметра до 3 м (гигантский дождевой червь Австралии).

Проходит ли график функцииy=-x=3 через точку B10—7

Проходит ли график функцииy=-x=3 через точку B(10;-7)

  Подставляем координаты точки B(10;-7)в нашу функцию:

    -7=-7 равенство верно. Вывод-график  проходит через точку В

   

 • y=-x+3

  y(10) = -7

  B(10; -7)

   

 • Делаю для обоих случаев, а ты уж выбери то, что тебе нужно.

   

   

  1)y=-x-3 

  2)у=-х+3

   

 • !!! У тебя в задании непонятно «+3» или «-3».

  Ответ: да, проходит

  -7=-10-3

    -7=-10+3

  -7 =-13 равенство неверно. Вывод- график не проходит через точку В

  y(10) = -x+ 7 = -10 + 3 = -7

Решить системы уравнений{x²-2y²=7 {2xy-y=7 {x²+y²=12 x²-2xy=7 x²+4y=10 x²+2xy=7{x=y+2 {x-5y=2 {xy=-6

 Решить системы уравнений

{x²-2y²=7    {2xy-y=7      {x²+y²=12    x²-2xy=7         x²+4y=10         x²+2xy=7

{x=y+2        {x-5y=2       {xy=-6         x-y=5                x-2y=-5           x= 3y+2

 

через час сдавать помогите плз 

   

   

   

 • 1)(y+2)²-2y²=7

  -y²+4y+4=7

  y²+4y+4-2y²=7

   

   

   

 •  

   

   

   По теореме Виета:

   

   

   

   

  y₂=3   ∨ x₂=5

   

  :) ну а дальше по аналогии, справишься?:)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  y₁=1   ∨  x₁=3

   

   

   

  y²-4y+3=0

Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 5 часов, а по течению реки за 3 часа. сколько времени потребуется плоту на такое же расстояние?

катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 5 часов, а по течению реки за 3 часа. сколько времени потребуется плоту на такое же расстояние?

   возьмём некоторое расстояние за х, а неизвестное время за у

 • составим таблицу:        скорость                        время                            расстояние

  чтобы найти время нужно расстояние поделить на скорость:у= х/(2х/15)= 15х/2х

  скорость по течению= скорость катера+ скороть течения, тогда выразим скорость течения:   течение= по течению- катер= х/3- х/5= (5х-3х)/15= 2х/15

   катер                           х/5                                       5                                     х

  х сокращаем и получаем  у= 15/2= 7,5 часов

 • течение(плот)              х/3- х/5                             у                                         х

  по течению                   х/3                                       3                                      х